הכירו את רשות המסים של ישראל

הכירו את רשות המסים של ישראל: מבנה, יחידות הרשות, תפקידיה ותחומי אחריותה

רשות המסים בישראל הוקמה, הלכה למעשה, בעקבות החלטת הממשלה (מה-15 בספטמבר 2003) בדבר איחוד האגפים:מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, המכס ומע"מ, ושע"מ (שירות עיבודים ממוכנים). האיחוד נכנס לתוקפו כשנה לאחר מכן ב-1 בספטמבר 2004.

הקמת רשות המסים היוותה מהלך בעל חשיבות, הן בהיבט של התייעלות מערכת המס ושיפורהשירות לאזרח, והן כחלק בלתי נפרד ממערכת אכיפת החוק בישראל.
ברשות, המונה כ-5500 עובדים, פועלות היחידות הבאות: ההנהלה, המרכזת את פעילות המטה, המנהל, הסגנים והמחלקות המקצועיות.

כמו כן פועלות ברשות גם יחידות השדה. יחידת מס הכנסה ומיסוי מקרקעין: יחידה זו כוללת 26 משרדי שומה (מס הכנסה) אזוריים, 10 משרדי מיסוימקרקעין אזוריים, 4 משרדי חקירות אזוריים, יחידת חקירות ארצית, יחידת מודיעיןארצית, יחידה ארצית ו 3 יחידות אזוריות לאכיפת הגבייה.

יחידת המכס ומע"מ: יחידה זו כוללת 6 בתי מכס, 9 מעברי גבול יבשתיים בינלאומיים, 8 מעברים פנימייםלאורך קו התפר ו- 3 נציגויות בחוץ לארץ, 17 משרדי מע"מ אזוריים (כולל 3 משרדי מס קניהאזוריים), יחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית (קמר"פ), 4 משרדי חקירות אזוריים, יחידת מודיעין ארצית, ויחידת מטה למניעת הברחות סמים והלבנת הון.

בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, אמונה הרשות על גביית מסים ישירים, מסימקרקעין, היטלים מיוחדים, מסים משכר ומסים על הכנסות. הרשות פועלת מתוקף חוקים,תקנות והוראות שעיקרם כדלקמן: פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), חוקמס רכוש וקרן פיצויים, חוקי עידוד, חוק מס ערך מוסף (מס שכר ורווח), חוק העבירותהמנהליות, פקודת המסים (גבייה), חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) וכן הוראות שונות המתייחסות למסים הכלולות בחוקים ובתקנותאחרים.

בנושאי מכס ומע"מ, אמונה הרשות על גביית המסים העקיפים, המוטלים על צריכתסחורות ושירותים. המסים אותם גובים הם: מס ערך מוסף - המוטל בשיעור אחיד על כלהפעולות במשק; מכס - המוטל על יבוא סחורות; מס קנייה - המוטל הן על הייצור המקומיוהן על היבוא; בלו על דלק - מס קצוב המוטל על כל סוגי הדלק.

גביית המסים
תפקידה העיקרי של הרשות הוא לגבות מסים. בין המסים אותם גובה הרשות גם מסים ישירים: מס הכנסה, מס רווח הון, מס שבח מקרקעין.

מסים ישירים הם מסים המוטלים ישירות על הכנסתם החייבת של יחידיםוחברות, הן מפעילות כלכלית שוטפת, והן מעסקאות הון חד פעמיות. ככלל, מס הכנסה מוטלבאופן פרוגרסיבי על רווחיהם של יחידים ואילו מס חברות מוטל בשיעור קבוע של 25% עלרווחיהן של חברות. מס רווח הון ומס שבח מקרקעין מוטלים על רווחים מעסקאות הון שליחידים (ככלל, בשיעור של 25%) ושל חברות (בשיעור החל על רווחיהם השוטפים).
 
עוד אחראית הרשות על גביית מסים עקיפים:מכס, מס קניה, מע"מ, בלו על דלק. מכסהוא מס המוטל על יבוא טובין בלבד, וזאת בשיעורים, כמפורטבתעריף המכס ומס קניה. שינויים, בעיקר הפחתות, בשיעורי המכס חלים מתוקף הסכמי סחר,  שעליהם חתמה ישראל עם מדינות, כגון מדינות האיחוד האירופי, ארצות הברית, אפט"א, קנדה, טורקיהועם מכסיקו.

הרשות אחראית גם על גביית מס קניה הוא מס המוטל הן על טובין ביבוא, והןעל טובין מייצור מקומי. מס קניה חל, בעיקר, על יבוא מוצרים כגון סיגריות,דלק, אלכוהול ומכשירי אלקטרוניקה למיניהם. שיעור מס קניה זההלגבי אותם טובין, הן ביבוא, והן בייצור מקומי.

עוד אחרטית הרשות על גביית מס שכר ורווח המוטל החוק על מס הכנסה.

עוד
כמו כן אחראית רשות המסים על ​קיום תנאי חוקיות היבוא והיצוא, למניעת פעילות בלתי חוקית בתחומים כגון תקן, בריאות, איכות הסביבה, קניין רוחני, יבוא ממדינות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטים והונאות מסחריות.

עוד אחראית הרשות על פיקוח על היבוא המסחרי לרש"פ- בכל נמלי הים, האוויר, ובמעבריהגבול היבשתיים, כולל ביצוע בדיקות ביטחוניות.

הרשות מבצעת גם פעילות להרחבת שיתוף הפעולה הבינלאומי בענייני מכס. זאת, במקביל למגמה שלהפחתת שיעור מסי היבוא, מתרחב שיתוף הפעולה הבינלאומי בענייני מכס, לרבות: חקירות, פישוט הליכים ונהלים, קישור מערכות מידע, הצטרפות לאמנות בינלאומיות וחתימה עלהסכמי סחר.

מבנה הרשות
​המטה המאוחד של הנהלת רשות המסים, בראשות מנהל הרשות וסגניו, מרכז טיפולבנושאים מקצועיים. 

הרשות כוללת חטיבה מנהלית המרכזת את הטיפול בתקציב הרשות  ובהקצאת משאבים לפרויקטים ולפעילויות המבוצעים על ידי הרשות. כמו כן, אחראית החטיבה על  נושאי משק, מחשוב, הדרכה ויחסי עבודה, וזאת תוך יצירתאינטגרציה ביניהם.

הרשות כוללת גם חטיבת שומה וביקורת חשבונות. חטיבה זואחראית על שלושה תחומים: שומת מס הכנסה (שכירים, עצמאים, וחברות), שומת מיסוי מקרקעין (שומות מס שבח ומסרכישה) וביקורת חשבונות במע"מ. עוד אחראית החטיבה על אכיפת הוראות ניהול ספרים,ומטפלת בתשלום פיצויים לנפגעי מלחמה ובצורת.

כמו כן כוללת הרשות חטיבת מודיעין וחקירות, האחראית על אכיפת חוקי המסים שבטיפולהרשות, וטיפול בתיקים בהם קיים חשד לביצוע עבירות מס פליליות.

עוד כוללת הרשות חטיבה מקצועית וחטיבה משפטית, חטיבה לאכיפת הגבייה

שע"מ (שירות עיבודים ממוכנים), חטיבת ביקורת פנים ונציב קבילות, את מינהל המכס, חטיבת שירות לקוחות, חטיבת תכנון וכלכלה וחטיבת דוברות והסברה.

תוכן זה מבוסס על מידע המפורט באתר רשות המסים. למידע נוסף ניתן לגלוש לאתר רשות המסים

למדריכים לציבור של רשות המסים הקליקו כאן

[תרשים: מתוך אתר רשות המסים]

אינדקס מדיה - פתרונות שיווק מתקדמים לעסק שלך

הצעד הראשון להצלחה >>

פייסבוק עסקי

לא הגיע הזמן לעשות כסף מפייסבוק?
תן לנו לבנות לך דף עסקי בפייסבוק,
לנהל אותו ולחשוף את העסק שלך
לאלפי עיניים נוספות

הצעד הראשון להצלחה >>
בוא נתחיל >>

קידום ממומן בגוגל

רוצה להיות ראשון בגוגל כאן ועכשיו?
קידום ממומן בגוגל הוא הדבר בשבילך.
אתה תקבע את התקציב - אנחנו נביא
אותך לדף ראשון!

בוא נתחיל >>
לקוחות נבחרים בקידום >>

קידום אורגני בגוגל

מאות לקוחות מרוצים לא טועים!
צוות המומחים שלנו רק מחכה להצעיד
את העסק שלך קדימה ולהביא אותך
לדף הראשון בגוגל

לקוחות נבחרים בקידום >>
אתרים לדוגמא >>

בניית אתרים רספונסיבים

בניית אתרים רספונסיבים מותאמים
לכל סוגי המסכים, לטלפון ולגוגל,
כולל דומיין מערכת ניהול ועיצוב מרהיב
ואישי לכל אתר

אתרים לדוגמא >>