Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

תוכנה חדשה להגשת מענקים למשרד הכלכלה

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה יחד עם חברת "ענבל" פיתחו תוכנה חדשנית וחכמה להכנת תכנית עסקית עבור בקשות להשקעות הון במסלול מענקים

מאת: מערכת מזון ומשקה |

 

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה יחד עם חברת "ענבל" פיתחו תוכנה חדשנית וחכמה להכנת תכנית עסקית עבור בקשות להשקעות הון במסלול מענקים.

התוכנה החדשה, ששמה "קלכלית" משלבת גם את קלות התפעול וגם את כלכליות הביצוע, והיא נועדה לקצר את הליכי ההגשה, להקל על מורכבות ההליך ולחסוך עלות משמעותית ליזמים הניגשים למסלולי הסיוע של הרשות להשקעות.