Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

מכון האריזה ישתף פעולה עם מכון האריזה ההולנדי

מכון האריזה הישראלי עתיד להתחיל בקרוב בשיתוף פעולה עם מכון האריזה ההולנדי

מאת: מערכת מזון ומשקה |

מכון האריזה הישראלי עתיד להתחיל בקרוב בשיתוף פעולה עם מכון האריזה ההולנדי.

שיתוף הפעולה עתיד לכלול, ביקורים משותפים במפעלי אריזה במדינות. הדרכות שונות ועוד

בישיבת הנהלה של מכון האריזה הוחלט כי לדוגמא במקרה של שיתוף פעולה כזה,  המכון יכול לשלוח נציג מטעמו לכנסים וישיבות רלוונטיות בעולם על חשבון המכון , כתלות באישור שהדבר ניתן מבחינה משפטית.