Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

נסטלה תעבור לאריזות ממוחזרות

חברת נסטלה  העולמית הודיעה  לאחרונה על שאיפתה להפוך 100% מהאריזות שלה למחזור או לשימוש חוזר ב -2025  החזון של החברה הוא שאף אחת מהאריזות שלה  כולל פלסטיק  לא יסתיים במזבלה או כפסולת על פי החברה יש צורך דחוף למזער את השפעת האריזות על הסביבה

מאת: ראובן שבת |

 

חברת נסטלה  העולמית הודיעה  לאחרונה על שאיפתה להפוך 100% מהאריזות שלה למחזור או לשימוש חוזר ב -2025. החזון של החברה הוא שאף אחת מהאריזות שלה, כולל פלסטיק, לא יסתיים במזבלה או כפסולת. על פי החברה יש צורך דחוף למזער את השפעת האריזות על הסביבה.

 

מנכ"ל נסטלה, מארק שניידר, אמר כי: "הפסולת הפלסטית היא אחת מסוגיות הקיימות הגדולות בעולם כיום. ההתמודדות עם מצב זה  מחייב גישה קולקטיבית, אנו מחויבים למציאת פתרונות  משופרים לצמצום, שימוש חוזר ומחזור, השאיפה שלנו היא להשיג 100% אריזה ניתנת למחזור או לשימוש חוזר עד 2025. "

החברה מתמקדת בשלושה תחומי ליבה: להשמיד לגמרי פלסטקים  שאינם ניתנים למחזור; לעודד את השימוש של  חומרי פלסטיק המאפשרים שיעורי  שימוש מחזור טובים יותר; לצמצם לגמרי או לשנות שילובים מורכבים של חומרי אריזה.

החברה הודיעה כי תפעל לשם כך בכמה מישורים:

תפקיד פעיל בפיתוח תוכניות איסוף, מיון ומחזור.  עבודה עם שותפים  תעשייתים וארגונים תעשייתים  על מנת  לחקור פתרונות אריזה שונים כדי להפחית את השימוש פלסטיק, להקל על מחזור ולפתח גישות חדשות לחסל פסולת פלסטיק;

תיוג אריזת המוצר הפלסטיק  עם מידע מ חזור כדי לסייע לצרכנים להיפטר ממנו בדרך הנכונה;

קידום שוק עבור פלסטיק ממוחזר על ידי הרחבת הנפח בחלק של  פלסטיק ממוחזר באריזות.