Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

אתר ייעודי לבעלי עסקים קטנים

הוועדה המשותפת של משרדי האוצר והכלכלה תפתח בימים הקרובים אתר ייעודי ברשת

מאת: מערכת מזון ומשקה |

הוועדה המשותפת של משרדי האוצר והכלכלה תפתח בימים הקרובים אתר ייעודי ברשת, שבו יתבקשו בעלי העסקים קטנים ובינוניים מכל רחבי הארץ ומכל התחומים ,כולל ענף המזון  לפרט אודות הבעיות איתן הם מתמודדים בשטח.

על פי התוכנית בעלי עסקים קטנים ובינוניים יציעו למדינה פתרונות בתחומיהם והמדינה תדון בהם על מנת לייעל תהליכים לטובת עסקים אלו בקנה מידה ארצי.