Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

דחיפה ממשלתית לעסקים הקטנים

הממשלה אישרה  מה22 לינואר את תוכנית  נטו עסקים קטנים ובינוניים

מאת: מערכת מזון ומשקה |

הממשלה אישרה  מה22 לינואר את תוכנית "נטו עסקים קטנים ובינוניים"
הוועדה שתוקם  בענין תבחן מתן כלים לחיזוק התחרות של העסקים הקטנים והבינוניים בארץ ובשווקים מחוץ לישראל, במטרה לשפר את הסביבה העסקית, להקל את עשיית העסקים ולהגביר את הפריון בענפים השונים.
עסקים הקטנים והבינוניים ניצבים כיום  בפני חסמים רבים שהטיפול בהם על ידי הממשלה יאפשר להם להפוך למגזר חזק יותר, יציב יותר ומשמעותי יותר בתרומתו לכלכלה הישראלית.