Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

תחרות לייבוא בשר טרי בפטור ממכס

ועדת המכסות של משרד הכלכלה והתעשייה מפרסמת את שמות הזוכים בהליך התחרותי ליבוא בשר מצונן (טרי) בפטור ממכס לשנת 2018

מאת: מערכת מזון ומשקה |

ועדת המכסות של משרד הכלכלה והתעשייה מפרסמת את שמות הזוכים בהליך התחרותי ליבוא בשר מצונן (טרי) בפטור ממכס לשנת 2018 ואת מחירי המקסימום לצרכן עליהם התחייבו הזוכים.  בשנת 2018 יחולקו הקצאות יבוא פטורות ממכס בהיקף של כ- כ-13,500 טון בשר מצונן. היקף הצריכה השנתי של בשר טרי בשוק הקמעונאי נאמד  בכ-18-20 אלף טון. 

לראשונה, הפעילה ועדת מכסות של משרד הכלכלה והתעשייה הליך תחרותי באופן חלוקת המכסות, המבוסס על מחיר מקסימום לצרכן, זאת על מנת לוודא כי ההטבה המגולמת ביבוא הפטור ממכס, תגולגל מהיבואנים  והקמעונאים אל כיסו של הצרכן.