Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

נמצאו משקאות אלכוהליים מסוכנים לציבור

בביקורות שערך מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה בחנויות ובפיצוחיות נמצאו משקאות כוהליים מסוג ברנדי סן פרנציסקו עם חריגות חמורות בתכולת המתנול

מאת: מערכת מזון ומשקה |

בביקורות שערך מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה בחנויות ובפיצוחיות, נמצאו משקאות כוהליים מסוג ברנדי סן פרנציסקו עם חריגות חמורות בתכולת המתנול.

משקאות אלה הם רעילים ומסכנים את בריאות הצורכים אותם עד כדי סכנת מוות!

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, יעקב וכטל מזהיר את העוסקים  בייצור, שיווק, הפצה ומכירה של המשקאות הכוהליים שתיאורם מצורף להודעה זו כי הם מסכנים את שלום הציבור ועוברים על החוק!