Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

על תקנים בענף המזון

מכון התקנים הישראלי נחשב כמוסד פעיל מאוד בעולם בתחום תקני מזון למעשה  אין כמעט בנמצא תחום ייצור או אספקה כיום בתחומי ייצור המזו  מכונות מזון  חומרי גלם למזון שאינו נמצא באופן ישיר או עקיף מתחת לעינו הפקוחה והעירנית היטב של המזון

מאת: ראובן שבת |

מכון התקנים הישראלי נחשב כמוסד פעיל מאוד בעולם בתחום תקני מזון למעשה, אין כמעט בנמצא תחום ייצור או אספקה כיום בתחומי ייצור המזון, מכונות מזון, חומרי גלם למזון, שאינו נמצא באופן ישיר או עקיף מתחת לעינו הפקוחה והעירנית היטב של המזון

לשם כך צריך לדעת מה המידע העומד כיום לרשות יצרן או ספק של מזון, חומרי גלם לסוגיהם ומיכון מזון בתחום הכל כך רחב הזה.

 באלו תחומים פועל כיום מכון התקנים בתחום תקני מזון:

בתחום תקני המזון קיימים תקנים ספציפים למוצרי המזון השונים, תקן גג לסימון מוצרי מזון ארוזים מראש, תקנים לשיטות בדיקה, תקנים למשקלים וסבולות וכד'. רשימת התקנים מפורטת באתר המכון,

 

 

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/tekensearchex/.aspx?sg=%d7%94

 

שם ניתן בהחלט למצוא באופן די יסודי את התקנים לתחומים השונים.

  כיצד נקבעים תקנים אלו:

התקנים נקבעים על ידי  ועדות ציבוריות, שבהן יושבים נציגים של הסקטורים השונים במשק: תעשיינים, יבואנים, נציגי אקדמיה, נציג ממשלה/גופים ציבוריים, נציגי הצרכנים ומומחים בנושא הנדון.

  האם ישנם מגבלות/ סנקציות לגבי מי שאינו עומד בתקנים הללו:

חלק גדול מתקני המזון הינם תקנים רשמיים. המשמעות שאין לייצר, אין לשווק ואין לעשות כל שימוש במוצר שאינו עומד בדרישות התקן. הגורם האוכף הוא משרד הבריאות או משרד הכלכלה.

     מה היתרונות והחשיבות שיש לתקנים בתחום המזון מבחינת השוק, הטכנולוגיה והבטיחות הכללית בתחום:

התקנים בתחום המזון אינם מתייחסים לטכנולוגיה של יצור המזון, התקנים מפרטים דרישות ושיטות בדיקה המתייחסות להיבטים בריאותיים, בטיחותיים ואיכותיים של המוצרים.

   למרות זאת, הרי ברור כי פועל יוצא מתוך טכנולוגיה של ייצור מזון, הוא מוצר העומד לפי דרישות תקן, ולכן גם כאן ובמובהק ,צריכה להיות לרוב ואולי תמיד טכנולוגיה ברמה גבוהה שתדע לתת מענה לתנאי התקנים באופן אופטימלי לגבי מרבית סוגי המוצרים הסופיים.