Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

רפורמת הסימון למזון

לאחרונה פרסם משרד הבריאות את המלצותיו לסימון מוצרי מזון  יצרני המזון יחויבו בסימון שלילי בצבע אדום על גבי מוצרי המזון שמכילים סוכר נתרן או שומן רווי בכמות גדולה  התייחסות מיוחדת תינתן לאיסור השימוש בשומן טראנס בישראל פרט למזונות שבהם שומן זה נמצא באופן טבעי וסימון חיובי ירוק במוצרים בהם זה לא נמצא

מאת: ראובן שבת |

לאחרונה פרסם משרד הבריאות את המלצותיו לסימון מוצרי מזון. יצרני המזון יחויבו בסימון שלילי בצבע אדום על גבי מוצרי המזון שמכילים סוכר, נתרן או שומן רווי בכמות גדולה. התייחסות מיוחדת תינתן לאיסור השימוש בשומן טראנס בישראל (פרט למזונות שבהם שומן זה נמצא באופן טבעי וסימון חיובי ירוק במוצרים בהם זה לא נמצא).

אחת ההנחיות הם  כי מוצרים שיכילו ממתיקים מלאכותיים לא יקבלו סימון ירוק (למרות  שלא יכילו סוכר). את הסימנים, האדום והירוק, ניתן יהיה להדפיס ישירות על אריזות המוצר, וכן ניתן להוסיפם באמצעות מדבקות אדומות או ירוקות בהתאם לנדרש.

הרפורמה אמורה ליצור שינויים מהותיים בענף המזון בישראל, כולל תחום המדבקות, התוויות והאריזות למזון בכללותם.