Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

כנס קמעונאות בתערוכת המזון

הכנס השנתי ה-12 של ענף הקמעונאות "קמעונאות בעידן החדש 2017  עושים חשבון נפש" המתקיים בחסות איגוד לשכות המסחר  יערך השנה לראשונה במתכונת חדשה ומורחבת במסגרת אירועי תערוכת ישראפוד שתפתח ב-28 לנובמבר  2017 במרכז הירידים בתל אביב
 

מאת: ראובן שבת |

 

הכנס השנתי ה-12 של ענף הקמעונאות, "קמעונאות בעידן החדש 2017 – עושים חשבון נפש", המתקיים בחסות איגוד לשכות המסחר, יערך השנה לראשונה במתכונת חדשה ומורחבת, במסגרת אירועי תערוכת ישראפוד שתפתח ב-28 לנובמבר, 2017 במרכז הירידים בתל אביב.
בכנס שיתקיים במעמד  שרת המשפטים   איילת שקד, יעלו לדיון נושאים העוסקים בתחום הרגולציה בענף המזון וההשפעות שלהם על עתיד הענף, לצד נושאים אשר יעצבו את עתידו של הענף בשנים הקרובות.

 

 

 

הכנס במתכונתו החדשה והמרעננת ישמש זירת מפגש לדיונים והחלפת דעות בין קמעונאים, יצרנים, יבואנים, מפיצים וגופים ממשלתיים, וייטלו בו חלק מרצים בכירים ומומחים מהענף  אשר יציגו את המגמות החדשות ויעלו לדיון את הנושאים החמים של קמעונאות המזון בישראל ובעולם. הכנס יכלול הרצאות מליאה ומושבים מקצועיים שיתמקדו בנושאים החמים בתעשיית המזון.

נושאי הכנס:
בין נושאי הכנס שיוצגו השנה נכללים הנושאים החמים עימם מתמודדת תעשיית המזון בכלל וענף קמעונאות המזון בפרט ביניהם:

• מגמות בקמעונאות העולמית
• השלכות הרגולציה על יצרנים וקמעונאים בתעשיית המזון
• מהפכת המידע והשפעותיה על התנהגות הקונים ברשתות
• קמעונאות מזון בעידן האונליין
• המותג הפרטי מכאן ולאן?
• מודלים חדשניים בקמעונאות מתחדשת
• השפעות ההתפתחות הטכנולוגית על קמעונאות המזון ועל הקונים