Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

חוק מוסר התשלומים בדרך לאישור סופי

הצעת חוק מוסר התשלומים שיזם משרד הכלכלה אושרה בוועדת הכלכלה של הכנסת ביום שלישי 28.2.2017

מאת: מערכת מזון ומשקה |

הצעת חוק מוסר התשלומים שיזם משרד הכלכלה אושרה בוועדת הכלכלה של הכנסת ביום שלישי, 28.2.2017. הצעת החוק באה לשים קץ לתשלומים המאוחרים ומסדירה את מועדי התשלום לספקים בכלל המשק.

הצעת החוק היא יוזמה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה שבאה לתת מענה לאחת הבעיות האקוטיות עמן מתמודדים עסקים קטנים והיא מוסר תשלומים לקוי של מזמין השירות, אשר משלם חודשים רבים אחרי קבלתו. לפי נתוני הסוכנות, ממוצע ימי אשראי ספקים עומד על 72 יום. עסקים רבים מדווחים על מועדי תשלום ארוכים יותר שמתקרבים ל-90 ואף ל-120 ימים לאחר ביצוע העסקה.

רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה: "מדובר בבשורה דרמטית עבור העסקים הקטנים ואנו מיישרים קו עם הסטנדרטים המקובלים במדינות מפותחות והראויים שיאומצו ויאכפו גם אצלנו. פיגור בתשלום מוביל למצב אבסורדי בו העסקים נותנים אשראי לגופים ציבוריי ולעסקים גדולים, במקום הבנקים, זאת בזמן שהם עצמם סובלים מתנאיי האשראי הנחותים ביותר. יש היום על לברך! הגיע הזמן שמצב זה יוסדר".