Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

משרד הכלכלה ומשרד הבריאות יבדקו מכונות מדגמי "לה פבוריטה "וסופיה".

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, יעקב וכטל, וראש המערך הארצי לבריאות הסביבה, במשרד הבריאות, עמיר יצחקי, פרסמו הודעה המתייחסת למכונות הקפה הללו

מאת: מערכת מזון ומשקה |

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, יעקב וכטל, וראש המערך הארצי לבריאות הסביבה, במשרד הבריאות, עמיר יצחקי, פרסמו הודעה המתייחסת למכונות הקפה הללו, לאחר שהסתיימו בדיקות מדגמיות של הדגמים האמורים. לנוכח תוצאות הבדיקות הוחלט להורות על בדיקת כלל המכונות מדגמים אלו באמצעות מעבדות שנקבעו על ידי משרד הבריאות ומשרד הכלכלה והתעשייה
המשרדים שבים ומדגישים כי על פי הנחיות משרד הבריאות, לא מדובר בסכנה מיידית. יחד עם זאת, במהלך תקופת ביצוע הבדיקות ומטעמי זהירות מונעת, משרד הבריאות ממליץ להפחית בשתיית קפה ממכונות מסחריות או מוסדיות מהדגמים הנ"ל, זאת במידת האפשר ועד לקבלת תוצאות הבדיקה הפרטנית לגבי כל מכונה. המלצה זו תקפה במיוחד לגבי נשים בהריון.