Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

ישראל משתתפת בתערוכת המזון העולמית, אקספו 2015, שנפתחה במילנו ותמשך עד לסוף חודש אוקטובר

מאת: רוני נאור-חפרי |

לאחרונה נפתחה תערוכת המזון העולמית, אקספו 2015, במילנו. ישראל בין המשתתפים בתערוכה, שתמשך עד ה-31 באוקטובר. נושא התערוכה הוא ייצור מזון וקיימות.

התערוכה מתקיימת אחת ל-5 שנים, כאשר המהדורה האחרונה נערכה בשנת 2010 בשנחאי. מדובר בתערוכה הגדולה בעולם, הן מבחינת מספר המדינות המשתתפות והן מבחינת היקף המבקרים.

הביתן הישראלי מציג את אופיה המיוחד של ישראלוהישיגיה הטכנולוגיים, בדגש על תחום החקלאות המתקדמת. ההשתתפות מהווה הזדמנות להצגת ערכי ההיסטוריה והתרבות של ישראל, לצד ההתפתחות החקלאית מתקופת המקרא ועד היום.