Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

עתירה לבג"ץ: לסגור את בית המטבחיים של תנובה

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, הורה לפתוח בחקירה נגד חברת תנובה בחשד לעבירות חמורות על חוק צער בעלי חיים, עקב תחקיר שהוצג בתוכנית, כלבוטק. כמו כן, עתרו עמותות לזכויות בעלי חיים אנונימוס ותנו לחיות לחיות לבג"ץ בבקשה לצו על תנאי שיורה לסגור לאלתר את בית המטבחיים של חברת תנובה. התחקיר הוצג גם באוסטרליה ועורר גל תגובות

מאת: רוני נאור-חפרי |

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, הורה לפתוח בחקירה נגד חברת תנובה בחשד לעבירות חמורות על חוק צער בעלי חיים, עקב תחקיר שהוצג בתוכנית, כלבוטק. בתחקיר נחשפו עבירות חמורות על חוק צער בעלי חיים, על תקנות השחיטה ועל התקן הבינלאומי לבתי מטבחיים. עוד נבדק האם המשחטה הפרה את תנאי רישיון העסק.

גם באוסטרליה
תחקיר כלבוטק הוצג גם באוסטרליה. תכנית החדשות, 7:30, של רשת הטלוויזיה האוסטרלית ABCשידרה את הצילומים מבית המטבחיים וראיינה מומחים המצביעים על הפרות חוזרות ונשנות של תקנים אוסטרליים ובינלאומיים. סגן שר החקלאות האוסטרלי, פיליפגלייד, הורה לפתוח בחקירת המקרה. בעיתונות הארצית באוסטרליה דווח, כי הסנטור לי ריינון וחבר הפרלמנט אנדרו ווילקי קראו להשעיית ייצוא בעלי החיים לישראל. בעבר הושעה הייצוא מאוסטרליה, כאשר תכנית התחקירים,4 Corners, שידרה צילומי התעללות בבעלי חיים שיוצאו מאוסטרליה לאינדונזיה.

עתירה: לסגור את בית המטבחיים
כמו כן, עתרו עמותות לזכויות בעלי חיים אנונימוס ותנו לחיות לחיות לבג"ץ בבקשה לצו על תנאי שיורה לסגור לאלתר את בית המטבחיים של חברת תנובה.

העותרות, באמצעות עורך הדין יוסי וולפסון ועורך הדין גיא נוסן, טוענות, כי לא ייתכן שהמשיבות, תנובה והשירותים הווטרינריים, יאפשרו את המשך פעילות המשחטה כל עוד לא הסתיימה החקירה הפלילית של המקרה, לא הופקו לקחים באשר לנוהלי הכשרת העובדים, ולא תוקנו מחדלי הפיקוח והליקויים המבניים במשחטה.

העתירה נסמכת על עדותו של תחקירן כלבוטק ופעיל אנונימוס, רונן בר, שעבד במשחטה ותיעד את המתרחש בה במצלמה נסתרת; וכן על חוות דעת מדעית שכתבה ד"ר בידה ג'ונס, מארגון בעלי החיים האוסטרלי RSPCA.

ממצאי התחקיר
רבים מהעגלים במשחטה הגיעו לישראל במסעות ימיים מאוסטרליה. הארגונים צירפו לפנייתם לשירותים הווטרינריים חוות דעת של מומחית מטעם ה-RSPCAבאוסטרליה, ד"ר בידה ג'ונס. ד"ר ג'ונס כתבה, כי ניכרות בצילומים הפרות שיטתיות של תקנות בינלאומיות לבתי מטבחיים של ה-OIE, כמו גם של החקיקה האוסטרלית הנוגעת לטיפול בבעלי חיים שיוצאו מאוסטרליה.

בין ממצאי החקירה הסמויה: חשמול. עגלים חושמלו עשרות פעמים ברציפות, בחלקים שונים של הגוף, כולל הראש והאשכים, כדי לזרזם לשחיטה. עגלים שקרסו נגררו על הרצפה באמצעות מלגזות.

גרירה אגרסיבית. טלאים נגררו על הקרקע כאשר הפועלים אוחזים אותם ברגל אחת.

מכות. טלאים הוכו באופן חוזר ונשנה בראשם ובגופם.כמו כן תועדו פועלים עומדים ודורכים על טלאים, נשכבים או רוכבים עליהם, ומשליכים אותם באוויר.

צפיפות וזוהמה. עד השחיטה, נכלאים העגלים במכלאות צפופות ומזוהמות, מתבוססים בהפרשותיהם, ללא גישה למזון, גם כאשר המתנתן אורכת יותר מיממה.

התעללות בחסות ההנהלה. מנהל קו השחיטה תועד בתחקיר מגיב באדישות להתעללות בבעלי חיים. אחראי הבטיחות, הממונה על הדרכת עובדים, תועד מנחה את החוקר הסמוי לחשמל עגלים דרך קבע.

מתוך העתירה: "התיעוד ממצלמתו של רונן בר מלמד שהובלת בקר ב'בקר תנובה' נעשתה כשהאמצעים העיקריים הם מכות מקל וצינור ומכות חשמל. השימוש במכות חשמל אינו חריג, אלא הוא שיטתי, שגרתי ומתמיד. בעלי-החיים סופגים את מכות החשמל בכל אבריהם, לרבות הראש, הפנים והאשכים. גם כשמדובר בעגלים שאינם מסוגלים להיעמד על רגליהם, הפועלים תוקפים אותם במכות חשמל שוב ושוב בכל חלקי גופם".

עוד טוענות העותרות, כי אין די בפיטורי העובדים במשחטה, שכן ההתעללות בבעלי החיים היא בבחינת נוהל העבודה במקום. בהעדר נוהלי עבודה אלטרנטיביים ותכנית הכשרה מתאימה לעובדים החדשים, טוענות העותרות, כי העובדים יוחלפו וההתעללות תישאר בעינה: "גם איתור של עובדים בעלי מיומנות וניסיון מתאימים, מיונם, קליטתם והכשרתם אינם תהליכים שקורים בין לילה. והדברים אמורים לא רק בתפקידים שמילאו עובדי הקבלן אלא בכל שרשרת הניהול והפיקוח.

כמו כן, מצביעות העותרות על ליקויים מבניים ותשתיתיים הנוגדים את התקן הבינלאומי לבתי מטבחיים: "הפגמים המבניים במקום מחייבים בדיקה בידי מומחים ושינויים מבניים של ממש. אלו ודאי שטרם נעשו".