Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

מידע על הקמה וניהול עסק בענף המזון

אינדקס כתבות

מאת: רוני נאור-חפרי |

מידע בסיסי למתחילים
- בתי עסק בענף המזון טעוני רישיון עסק
- הוראות כלליות, תקנות רישוי ותברואה לעסקי מזון
- איך פותחים עסק
- איך מקבלים רשיון עסק
- דע את רשותך: היכרות הרשויות
- עם שותף או לבד
- עצמאי יחיד או חברה בערבון מוגבל
- איך בוחרים שותף לעסק

מידע למתקדמים: ניהול עסק מזון
- הכירו את רשות המסים של ישראל
- רישום ברשויות המס
- על הוצאות פטורות ממס
- העסקת עובדים
- בטיחות וביטחון בעבודה
- סיוע וייעוץ עסקי: על הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתמ"ת
- סיוע וייעוץ עסקי: סיוע כספי לעסקים
- סיוע וייעוץ עסקי: קרנות לפיתוח התעשיה
- סיוע וייעוץ עסקי: הדרכות וייעוץ לעסקי מזון

פיתוח עסק קיים
- ייעוץ וסיוע לפיתוח העסק: איך ואיפה
- על הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי
- איך מתחילים בסחר בינלאומי: יבוא מזון | יצוא מזון
- איך מייבאים מזון לישראל? על תהליך הייבוא
- תנאי הסחר הבינלאומי - Incoterms
- על הסכמי סחר חופשי

- צו יבוא חופשי
- הזדמנויות לעסקים: מדריך להשתתפות במכרז ממשלתי
- הזדמנויות לעסקים: מכרזים, חוזים ועסקאות
- הזדמנויות לעסקים: יצוא ושיתופי פעולה בינלאומיים

סגירת עסק
- סגירת עסק
- פיטורי עובדים

מידע כללי נוסף
- מידע וטפסים

עירט - רשתות לבשר